Investice do nemovitostí ve Španělsku

Španělsko, ležící na Pyrenejském poloostrově v jižní Evropě, je fascinující zemí, která přitahuje miliony turistů i investory z celého světa. Tato země, s bohatou historií a kulturou, nabízí pestrou paletu přírodních krás, slavných památek, slunečných pláží a skvělého kulinářského zážitku.

Pokud jde o ekonomiku, Španělsko má rozmanitý mix odvětví, která přispívají k jeho ekonomickému růstu. Turismus je jedním z hlavních pilířů španělské ekonomiky a přináší značné příjmy. Zemědělství je také důležitým sektorem, zejména ve střední a jižní části země, kde se pěstuje ovoce, zelenina, olivy a víno. Španělsko je také významným producentem ropy, zemědělských produktů a nerostných surovin.

Rybolov je dalším důležitým odvětvím pro Španělsko, zejména na pobřeží Atlantského oceánu. Mnoho přístavů v Galicii a Baskicku je známých svým rybím průmyslem a tradičními rybími trhy.

 

Španělsko je známé svým turismem. Oblasti jako Costa del Sol, Costa Brava, Baleárské ostrovy (Mallorca, Ibiza, Menorca) a Kanárské ostrovy jsou vyhledávanými turistickými destinacemi. Neodmyslitelně zde patří také Madrid, který je jedním z nejdůležitějších evropských center pro podnikání, financování a kulturu. A jak už určitě předpokládáte, tyto turisticky nejpopulárnější města jsou také co se týče nemovitostí nejdražší ! Pohybujeme se zde mezi 3000-6000 eury za m2. Naopak cenově dostupnější nemovitosti můžeme hledat ve vnitrozemí, například Vnitrozemí Andalusie, Vnitrozemí Murcie, Vnitrozemí Extremadury. Zde jsme na 1000-2500 eurech za m2.

 

Důležité jsou také právní a daňová pravidla, které jsou sice podobné jako u nás v ČR, ale v drobnostech se liší. 

  • Daň z převodu nemovitosti-Jedná se o daň, která se platí při převodu nemovitosti. Sazby této daně se liší podle autonomních společenství ve Španělsku a mohou se pohybovat mezi 6 % až 11 % z kupní ceny nemovitosti, dle daného regionu. 
  • Daně z příjmu z pronájmu-Pokud zde plánujete pronajímat svou nemovitost, budete povinni platit daně z příjmu. Sazby daně se liší podle příjmů a statusu rezidenta nebo nezletilé osob. Což je od 14% do 45%. 
  • Notářský poplatek je stanoven na základě procenta kupní ceny nemovitosti, která je uvedena v kupní smlouvě. Sazby se mohou lišit v závislosti na jednotlivých notářských kancelářích a mohou se pohybovat v rozmezí od 0,1 % do 1 % kupní ceny nemovitosti.
  • Je zde obvykle potřeba mít překladatele, který je oficiálně oprávněný k překladu dokumentů. Překlad by měl být zhotoven přesně a správně, aby byl uznán a akceptován příslušnými úřady a institucemi.
  • Pokud váš kamarád umí řeč a je způsobilý k překladu, mohl by vám pomoci s porozuměním dokumentům a komunikací, ale jeho překlady nebudou považovány za oficiální. Pro oficiální účely, jako je například podpis kupní smlouvy nebo získání hypotéky, budete pravděpodobně potřebovat překlady s razítkem a potvrzením od ověřeného překladatele.
  • Povinnosti vlastníků k vedení evidence o nemovitostech: Vlastníci nemovitostí ve Španělsku jsou povinni udržovat aktuální evidence o své nemovitosti a platit odpovídající daně a poplatky. To zahrnuje registraci nemovitosti a pravidelné platby majetkových daní a poplatků za služby, jako je odpadové hospodářství a komunitní poplatky. Roční daň je okolo 0,4 % až 1,1 % katalogové hodnoty nemovitosti.
  • Nesmíme taky zapomenout na poplatek realitní kanceláři.  Běžně se uvádí, že realitní kancelář může požadovat provizi ve výši 3 % až 5 % kupní ceny nemovitosti.

 

Evidence nemovitostí ve Španělsku je stejně jako v ČR zajištěna prostřednictvím veřejného katastru nemovitostí (https://www.registradores.org/el-colegio/registro-de-la-propiedad), který je spravován Generálním ředitelstvím katastru a geografie. Tyto informace zahrnují údaje o vlastnictví, popisu nemovitosti, rozloze, umístění a dalších relevantních údajích.Katastrální informace je ve Španělsku veřejně přístupná a je možné ji konzultovat a získat přístup k ní v místní kanceláři katastru, která se nachází v každém okrese a městě. K dispozici je také internetová platforma, kde je možné vyhledávat a konzultovat informace o nemovitostech.

Nemovitost jsem tedy našel, v katastru zjistil vlastníka. Jakou mám, ale šanci, že dostanu hypoteční úvěr?

Ano, jako český občan máte možnost získat hypoteční úvěr a jeho podmínky jsou identické s těmi u nás. V současné době se úrokové sazby hypotečních úvěrů ve Španělsku pohybují v rozmezí 1,5 % až 3 %, avšak tyto sazby jsou pouze orientační a mohou se měnit v závislosti na tržních podmínkách a politikách jednotlivých bank. Je důležité si uvědomit, že nižší úroková sazba obvykle platí pro klienty s dobrou úvěrovou historií a stabilním příjmem, což jako čech máte těžší prokázat. 

Co se, ale oproti našim zákonům změní, je, že při nákupu nemovitosti ve Španělsku jako nerezident však budete muset splnit určité administrativní povinnosti a postupy, jako je získání daňového identifikačního čísla (NIE - Número de Identificación de Extranjero) a plnění daňových povinností v souladu se španělskými zákony. Identifikační číslo NIE získáte buď na pobočce cizinecké policie po vyplnění žádosti. K žádosti budete potřebovat: platný pas nebo cestovní doklad, důkaz o důvodu žádosti o NIE (například pracovní smlouva, studijní potvrzení nebo dokumenty související s investicemi), doklad o místě pobytu ve Španělsku (například pronájem nebo kupní smlouva, potvrzení ubytování od hotelu apod.)

Tak co, změníte destinaci a koupíte nemovitost právě ve Španělsku?